Back

Dostawa modeli anatomicznych w podziale na pakiety

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami:
Pakiet 1: Dostawa modelu szkieletu ludzkiego
Pakiet 2: Dostawa modelu czaszki z mięśniami twarzy
Pakiet 3: Dostawa modelu tułowia człowieka unisex
Pakiet 4: Dostawa modelu serca
Pakiet 5: Dostawa modelu oka
Pakiet 6: Dostawa modelu mięśni ręki
Pakiet 7: Dostawa modelu mózgu
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby modeli, w zakresie poszczególnych Pakietów został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 09:30


» Location

02-091 Warszawa


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in