Back

Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych, trenażerów, fantomów w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami:
Pakiet 1: Dostawa trenażera do badania brzucha
Pakiet 2: Dostawa kamizelki do symulacji otyłości
Pakiet 3: Dostawa głów fantomowych
Pakiet 4: Dostawa trenażera skóry do nauki cięcia i szycia chirurgicznego
Pakiet 5: Dostawa fantomu do nauki i ćwiczeń pobierania krwi
Pakiet 6: Dostawa symulatora odczuć starczych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby sprzętu, w zakresie poszczególnych Pakietów został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 - 2.6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:30


» Location

02-091 Warszawa


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in