Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2020/2021 – II postępowanie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2020/2021. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg nieutwardzonych przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału:
a) Część I – Drogi nieutwardzone – trasa I,
b) Część II – Drogi nieutwardzone – trasa II,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 11:00


» Location

Warzywna 1
Pabianice 95-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction machinery and parts

» Buyer data

Zarząd Dróg Miejskich
Warzywna 1
Pabianice 95-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in