Przebudowa dróg gminnych położnych w miejscowości Bażanówka i Długie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych położnych w miejscowości Bażanówka i Długie, w zakresie:
1) Przebudowa drogi gminnej Nr 148013R położonej na działce o nr ewid. 889 w miejscowości Bażanówka, ul. Stawowa, w następującym zakresie:
Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 156,75 m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości stałej od 2,5m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,2m na całości odcinka. Dodatkowo przewidziano remont istniejącego przepustu betonowego na rurowy PP fi 40 cm i dł. 10,00m. W ramach zadania przewiduje się również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2204R w km 3+310.
a) Konstrukcja jezdni :
• warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm,
• skropienie warstwy wiążącej emulsją,
• warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm,
• skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
• istniejąca konstrukcja.
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 29 cm.
b) Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych:
• warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm,
• skropienie warstwy wiążącej emulsją,
• warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm,
• skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 29 cm.
c) Konstrukcja pobocza:
• pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm,
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.
2) Przebudowa drogi gminnej Nr 148203R położonej na działce o nr ewid. 961 w miejscowości Długie w następującym zakresie:
Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 272,64 m. Zaprojektowano drogę o szerokości zmiennej od 1,9m – 3,0m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości zmiennej do 0,5m na całości odcinka.
a) Konstrukcja nawierzchni drogi :
• warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm,
• skropienie warstwy wiążącej emulsją,
• warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm,
• skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.
b) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych:
• warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm,
• skropienie warstwy wiążącej emulsją,
• warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm,
• skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 29 cm.
c) Konstrukcja pobocza:
• pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm,
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 12:00


» Location

ul. Bieszczadzka 74
Zarszyn 38-530
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Zarszyn
ul. Bieszczadzka 74
Zarszyn 38-530
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in