Remont WC na parterze budynku nr 34 Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

» Notice description

Przedmiotem postępowania są roboty budowlane polegające na remoncie WC na parterze budynku nr 34 Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.Zadanie jest nie podzielne i stanowi całość. Szczegółowy zakres prac opisany został poprzez: • Przedmiar robót • Projekt budowlano-wykonawczy • Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 09:00


» Location

- -
Słupia Wielka 63-022
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
- -
Słupia Wielka 63-022
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in