DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi. Dostawa wraz z transportem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2.1 - 2.2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Pakiet nr 1: Zamknięty system pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową; Pakiet nr 2: Mikrometoda.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.10.2020 | 10:00


» Location

42-612 Tarnowskie Góry


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. Tarnowskie Góry
Pyskowicka 47-51
42-612 Tarnowskie Góry
telefon: 323908200
fax: Brak
email: zp@wspsa.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in