WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH WE WROCŁAWIU

» Notice description

Przedmiotem postępowania jest:

1) Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i technicznej, dotyczącej remontu tarasu głównego, elewacji zewnętrznej oraz wybranych sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przy ul. Haukego Bosaka 21 we Wrocławiu – wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień (Miejski Konserwator Zabytków) oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie.
2) Realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 14:00


» Location

Haukego Bosaka 21
Wrocław 50-447
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych
Haukego Bosaka 21
Wrocław 50-447
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in