Wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola Publicznego w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym dostosowanie układu komunikacyjnego drogi powiatowej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3-wariantowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej (Koncepcja projektowa), następnie na bazie zatwierdzonego wariantu opracowanie Projektu koncepcyjnego i po jego zatwierdzeniu opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego), wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganymi przepisami szczegółowymi, we wszystkich niezbędnych branżach na budowę przedszkola i zagospodarowaniem terenu (ogród i plac zabaw) oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach będących własnością Zamawiającego wraz z dostosowaniem układu komunikacyjnego drogi powiatowej, a także pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Żeromskiego 69
Kosakowo 81-198
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Urząd Gminy
ul. Żeromskiego 69
Kosakowo 81-198
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in