Dostawa paneli oświetleniowych Led w celu doposażenia pomieszczeń biurowych Enea Operator Sp. z o.o. Rejonu Dystrybucji Szczecin.

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Dostawa paneli oświetleniowych Led w celu doposażenia pomieszczeń biurowych Enea Operator Sp. z o.o. Rejonu Dystrybucji Szczecin.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 23:59


» Location

Enea Operator Sp z o.o., Derdowskiego 2 pok. 120, 71-178, Szczecin


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Enea Operator, Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in