Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia procesu oceny wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w ramach projektów POWER

» Notice description

Wsparcie procesu oceny 472 wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w ramach projektów POWER, w szczególności w zakresie:
a. Postępu rzeczowego,
b. Postępu finansowego,
c. Uczestników projektu (Formularz monitorowania uczestników),
d. Bazy personelu,
e. Harmonogram płatności,
f. Zamówień publicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Nowogrodzka
Warszawa 00-695
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Market research and development

» Buyer data

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka
Warszawa 00-695
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in