DOSTAWA APARATU USG Z MOŻLIWOŚCIĄ ECHOKARDIOGRAFII

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu usg z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
a) Zadanie 1 – obejmuje zakup ww. aparatu usg z funkcją echokardiografii;
b) Zadanie 2 – obejmuje pozostałe czynności zmierzające do uruchomienia ww. aparatu tj. dostawę, instalację i przeszkolenie personelu, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Istotne postanowienia umowy, Formularz cenowy oraz Wykaz parametrów wymaganych tj. Załączniki Nr 1, 2, 7 i 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:00


» Location

Szamocka 6
Warszawa 01-748
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

LUX MED Onkologia spółka z ograniczoną odpowiedzianością
Szamocka 6
Warszawa 01-748
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in