Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – wyposażenie meblowe - 2.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa medycznej zabudowy meblowej wraz
z wyładunkiem, wniesieniem i montażem w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,,Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,,. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż medycznej zabudowy meblowej
w pomieszczeniach dyżurki oraz izolatki – Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, szczegółowo opisanych w załącznikach:
a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy);
b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania ofert wariantowych.

Gwarancja minimum 18 miesięcy licząc od końca terminu realizacji umowy.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in