Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej
Kod CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Adres dostawy: Politechnika Wrocławska, Bud. C-11 pok. 4.02, Janiszewskiego 14a, 50-372 Wrocław
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław 50-370
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Recording and presentation equipment, its maintenance and repair

» Buyer data

Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław 50-370
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in