Świadczenie usług fotokopiowania, drukowania oraz skanowania za pomocą urządzeń wielofunkcyjnych w Areszcie Śledczym w Szczecinie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę usług, których efektem będzie zapewnienie w siedzibie Zamawiającego korzystania z Systemu Centralnego Wydruku. Usługa obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego 7 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz papierem. Szczegóły dotyczące zamówienia określono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. CPV – 79820000-8, 50300000-8, 30125120-8, 30125110-5, 48000000-8,30197630-1, 30232110-8, 30216110-0.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Kaszubska 28
Szczecin 70-952
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Areszt Śledczy
ul. Kaszubska 28
Szczecin 70-952
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in