Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

» Notice description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 (OPZ) oraz Załączniku nr 2a (Formularz asortymentowo-cenowy) do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:00


» Location

Dojazd 34
Poznań 60-631
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dojazd 34
Poznań 60-631
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in