Zakup respiratora z wyposażeniem dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

» Notice description

Przedmiot zamówienia
1.1 Rodzaj zamówienia: dostawa
1.2 Przedmiot zamówienia: Zakup respiratora z wyposażeniem dla Szpitala Chorób Płuc
w Orzeszu.
1.2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 respiratora wraz z 5 obwodami podwójnymi do wentylacji inwazyjnej, 10 obwodami pojedynczymi do wentylacji nieinwazyjnej, 2 adapterami portu wydechowego do obwodu podwójnego i 6 maskami do nieinwazyjnej wentylacji dla Szpitala
Chorób Płuc w Orzeszu w asortymencie określonym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
1.2.2 Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wymagane warunki w zakresie gwarancji, szkoleń określa Załącznik Nr 1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć urządzenie do siedziby Zamawiającego, dokonać instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.
1.2.3 Okres gwarancji Wykonawca określa w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ (nie krócej jednak niż 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego).
1.2.4 Termin dostawy Wykonawca określa w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ (nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:00


» Location

Gliwicka 20
Orzesze 43-180
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Chorób Płuc Orzesze
Gliwicka 20
Orzesze 43-180
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Health care, medical equipment and services, veterinary medicine category published on OnePlace in last 10 days.