Instalacja systemu monitoringu wizyjnego VSS składowiska odpadów nieprodukcyjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.