„Dostawa tabletów dla uczniów w ramach programu Zdalna Szkoła +”

» Notice description

Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych 39 jednakowych tabletów do zdalnej nauki dla uczniów 3 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola. Sprzęt powinien być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z dokumentami gwarancyjnymi i instrukcją w języku polskim.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia na własny koszt do Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Głowna 3, 96-321 Żabia Wola. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Główna 3
Żabia Wola 96-321
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Żabia Wola
ul. Główna 3
Żabia Wola 96-321
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in