„Budowa boiska sportowego w Falentach, Gmina Raszyn”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: budowa boiska sportowego w Falentach na terenie Gminy Raszyn.

Obszar objęty przedmiotem zamówienia położony jest na działce o nr ewidencyjnym 14/39 położo-nej przy OSP Falenty. Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej o wymiarach 60,0m na 30,0 m, o nawierzchni trawiastej z gotowej darni w rolkach. (boisko o wy-miarach 56,0m na 26,0m plus pas wokół boiska o szerokości 2,0m).
W ramach przedmiotu umowy, należy również wykonać ogrodzenia, piłkochwyty oraz elementów małej architektury w postaci: ławek dla zawodników, koszy na śmieci. Ponadto, należy przebudować istniejącą sieć wodociągową, która zlokalizowana jest pod powierzchnią planowanego boiska.

Podstawowe parametry boiska sportowego:
Całkowita powierzchnia nawierzchni trawiastej boiska – 1 800,00 m2;
Bramki o wymiarach – 500 cm x 200 cm – 2 szt.;
Ogrodzenie z siatki stalowej z furtką i bramą o łącznej długości ok. 190 m;
Piłkochwyty wysokości 6,00 m i długości 37,0 m.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:30


» Location

ul. Szkolna
Raszyn 05-090
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Raszyn
ul. Szkolna
Raszyn 05-090
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in