Gmina Choszczno wspiera przedszkolaków- zakup i dostawa sprzętu ICT, sprzętu kuchennego, pomocy dydaktycznych , materiałów szybko zużywalnych oraz art. spożywczych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ICT, sprzętu kuchennego, pomocy dydaktycznych, materiałów szybko zużywalnych oraz art. spożywczych dla potrzeb realizacji projektu „ Gmina Choszczno wspiera przedszkolaków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, os priorytetowa 08.00.00 Edukacja, działanie 08.01.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Wolności 24
Choszczno 73-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Choszczno
ul. Wolności 24
Choszczno 73-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in