Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Technical Advisory & Managment

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usług TAM, na zasadach opisanych w Załączniku Nr 1 do Umowy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:00


» Location

Świętokrzyska 11/21
Warszawa 00-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
Świętokrzyska 11/21
Warszawa 00-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in