Dostawa analizatora rtęci dla potrzeb Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora rtęci z wyposażeniem i oprogramowaniem do oznaczania rtęci w wodzie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku do SIWZ nr 2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Zygmunta Noskowskiego 23
Poznań 61-705
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Zygmunta Noskowskiego 23
Poznań 61-705
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in