wykonanie prac dostosowawczych we wskazanych w umowie lokalizacjach, polegających na wykonaniu połączeń kablowych pomiędzy planowanymi miejscami posadowienia elementów urządzenia PMS (TDPMS3v1), tj. szafy sterującej, sond pomiarowych i ew. kamery nadzoru wizualnego, doprowadzenie do planowanego miejsca posadowienia szafy sterującej kabla zasilania 230V 50Hz 6kVA i kabla Internetu, osadzenie w gruncie wspornika sond oraz ew. jego ogrodzenie płotem panelowym z furtką

» Notice description

wykonanie prac dostosowawczych we wskazanych w umowie lokalizacjach, polegających na wykonaniu połączeń kablowych pomiędzy planowanymi miejscami posadowienia elementów urządzenia PMS (TDPMS3v1), tj. szafy sterującej, sond pomiarowych i ew. kamery nadzoru wizualnego, doprowadzenie do planowanego miejsca posadowienia szafy sterującej kabla zasilania 230V 50Hz 6kVA i kabla Internetu, osadzenie w gruncie wspornika sond oraz ew. jego ogrodzenie płotem panelowym z furtką. Wymagania przedmiotowe zostały określone we wzorze umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

Bonifraterska 17
Warszawa 00-203
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowa Agencja Atomistyki
Bonifraterska 17
Warszawa 00-203
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in