Przeglądy serwisowe kabiny lakierniczej

» Notice description

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądów i konserwacji Kabiny Lakierniczej nr fabryczny 313/2015 produkcji Bensis Sp. z o.o. Sp. k. w obiekcie nr 2 na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty przy ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej stanowiącym integralną część SIWP jako jej załącznik nr 1.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in