Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, ul. Tyniecka 6.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, ul. Tyniecka 6.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami). W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
3. Na wykonaną nawierzchnię poliuretanową Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji.
Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanej nawierzchni poliuretanowej) Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (do oceny w kryterium 2) należy wskazać w formularzu oferty, przy czym musi on zostać podany w miesiącach, a wydłużenie okresu gwarancji musi odnosić się do okresów 12-miesięcznych (np. 48 miesięcy, 60 miesięcy - nie dłużej niż 60 miesięcy).
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

Walerego Sławka 10
Kraków 30-633
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Walerego Sławka 10
Kraków 30-633
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in