KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W LATACH 2021-2022

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w obrębie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej. Szacowane roczne zużycie energii na rok 2021 oraz 2022 wynosi 928 314 kWh.
Zamawiający informuje, że szacunkowe roczne zużycie energii ma zastosowanie jedynie kalkulacyjne i nie stanowi zobowiązania do jej zakupu. Rzeczywista ilość zakupionej energii w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
Energia elektryczna winna spełniać standardy techniczne zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisy eksploatacji urządzeń elektrycznych przy zachowaniu przepisów budowy urządzeń elektrycznych, przepisy BHP i aktualne normy.
Lokalizacja obiektów objętych zamówieniem:
a) Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, budynek A, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133;
b) Biuro Geodezji, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, budynek B, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133;
c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133;
d) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 131 A;
e) teren publiczny wokół ww. obiektów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Poznańska 129/133
Ożarów Mazowiecki 05-850
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133
Ożarów Mazowiecki 05-850
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in