Dostawa igieł i koszulek transseptalnych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł i koszulek transseptalnych.
2. Przedmiot zamówienia powinien być wyrobem nowym, nieużywanym, kompletnym, zapakowanym w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport.
3. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko.
4. Asortyment dostarczany będzie sukcesywnie do siedziby Zamawiającego –
ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.
5. Przez dostawę asortymentu należy rozumieć dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego (Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.) wraz z wniesieniem asortymentu do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załącznika nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Grenadierów
Warszawa 04-073
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
ul. Grenadierów
Warszawa 04-073
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in