Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dwóch studni zastępczych wraz z instalacją towarzyszącą.

» Notice description

Celem zamówienia jest zapewnienie dostarczenia wody ze studni głębinowych, które zostaną wykonane na terenie Parku Kultury w Powsinie. W związku z realizacją wyżej wskazanego celu przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania wodociągu wraz z instalacją towarzyszącą oraz wywiercenia dwóch studni zastępczych. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać zatwierdzony projekt robót geologicznych. Wykonawca zamówienia po opracowaniu uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich niezbędnych zgód, pozwoleń i uzgodnień umożliwiających wykonanie robót objętych opracowaną dokumentacją projektową oraz uruchomienie wykonanych instalacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 08:00


» Location

ul. Maślaków 1
Warszawa 02-973
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Park Kultury w Powsinie
ul. Maślaków 1
Warszawa 02-973
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in