Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Strzyżowskiego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
- Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
- Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
- Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk
oraz ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:
- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- Ubezpieczenia autocasco,
- Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
- Ubezpieczenia Assistance

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Przecławczyka 15
Strzyżów 38-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Powiat Strzyżowski
ul. Przecławczyka 15
Strzyżów 38-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in