Dostawa pomocy dydaktycznych związanych z nauczaniem matematyki dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych związanych z nauczaniem matematyki dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część nr 1: dostawa 12 rodzajów zestawów pomocy dydaktycznych, w ilościach wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ.
Część nr 2: dostawa 2 rodzajów zestawów klocków, w ilościach wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in