ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „POMORSKIE S.O.S ”

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej i sprzętu medycznego w ramach umowy nr 62/U-ROPS-EFS/2020 o udzieleniu grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej/zakładów opiekuńczo-leczniczych/ hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie SOS”.
Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
33192150-8 – Łóżka terapeutyczne, 33192100-3 – Łóżka do użytku medycznego, 18424300-0 Rękawice jednorazowe, 33199000-1 – Odzież ochronna, 18143000-3 Akcesoria ochronne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Nowe Ogrody 1-6
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Clothing

» Buyer data

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowe Ogrody 1-6
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in