Back

Dostawa i montaż małej architektury w ramach projektu „Edu-Kampus na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku”, realizowanej w oparciu o działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i Spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

» Notice description

Zamówienie obejmuje odpowiednio:
1) dostawy i montażu na teren objęty przedmiotem zamówienia następujących instalacji
naukowych:
a) „kalejdoskop gigant”,
b) „woda w wirującej kuli”,
c) „fale w układzie wahadeł”,
d) „dwa zwierciadła”,
e) „kołyska Newtona”,
f) „magiczne stożki”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.10.2020 | 12:00


» Location

84-100 Puck


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Powiat Pucki
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in