Dostawa systemu do stabilizacji kręgosłupa

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do stabilizacji kręgosłupa w zakresie i ilości określonych w załączniku nr 1 „Szczegółowa specyfikacja – formularz cenowy”. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w szczegółowej specyfikacji – załączniku nr 1 – Oferta cenowa

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 12:40


» Location

ul. Dąbrowskiego 10
Strzyżów 38-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Dąbrowskiego 10
Strzyżów 38-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in