Rewitalizacja w Gminie Ochotnica Dolna poprzez zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu dla stworzenia wielopokoleniowej przestrzeni spotkań, wraz z oświetleniem terenu, budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, budową ciągów pieszych i pieszo- rowerowych oraz obiektów budowlanych: punktu gastronomicznego, toalet publicznych, altany, placu zabaw, parku linowego, skate parku i siłowni zewnętrznej wraz z zielenią w osiedlu Dłubacze w Ochotnicy Dolnej. Kompletny opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót poddane kompresji w ZIP i oznaczone nazwą „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WZ.271.1.5.2020”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.10.2020 | 13:00


» Location

os. Dłubacze 160
Ochotnica Dolna 34-452
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Ochotnica Dolna
os. Dłubacze 160
Ochotnica Dolna 34-452
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in