Modernizacja PSZOK w ramach Projektu „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez modernizację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”

» Notice description

CZĘŚĆ I „Budowa magazynu wewnętrznego w hali selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. 1 go Maja 16 w Zamościu z przeznaczeniem na kącik rzeczy używanych”.
CZĘŚĆ II „Dostawa wyposażenia kącika rzeczy używanych zlokalizowanego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. 1 go Maja 16 w Zamościu”

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.10.2020 | 10:00


» Location

Krucza 10
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu
Krucza 10
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in