Zakup i dostawa niszczarek

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niszczarek, w ilości: 1) 15 szt. niszczarek dużych, 2) 50 szt. niszczarek małych, 3) i 1 szt. niszczarki do dokumentów niejawnych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, wraz z jego transportem i wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego, 2) dostarczenie wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 3) dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, 4) gwarancję jakości udzieloną na okres nie krótszy niż wynikający z Opisu przedmiotu zamówienia, która będzie realizowana zgodnie z treścią § 8 umowy na cały dostarczony sprzęt, na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z tymi produktami. 3. Szczegółowy zakres dostaw zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz Załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór umowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 14:30


» Location

Okopowa 2a
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Okopowa 2a
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in