CHŁODNICA TYP 1VCOP-141 WENTYLATOR CIĄGU BAB-120

» Notice description

Zapraszamy do złożenia oferty w kolejnej rundzie. Prosimy o zastosowanie maksymalnego upustu cenowego.
CHŁODNICA TYP 1VCOP-141 WENTYLATOR CIĄGU BAB-120 szt.3
Producent - WSK Sp. z o. o. Kraków

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu oraz potwierdzające, iż oferowany produkt ma takie same wymiary, parametry techniczne, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną (załącznik nr 2 w zakładce "Dokumenty") Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych urządzeń lub w układach technologicznych Zamawiającego.
b) opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary) potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne wg. Incoterms 2020,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wymagana gwarancja min. 12 miesięcy od daty dostawy

Wymagany Certyfikat 3.1

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łaczną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. W zakładce dokumenty znajduje sie podręcznik Oferenta.

5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2020 | 10:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Cooling and heating devices

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in