Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, w formule "Zaprojektuj i wybuduj"., zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 12:00


» Location

00-060 Warszawa


» Category assortment

No category

» Buyer data

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in