Remont ul. Sadowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Rząska gmina Zabierzów

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje remont ul. Sadowej w Rząsce polegający na wymianie kolektora kanalizacji deszczowej na długości ok. 300 mb wraz z kompleksowym odtworzeniem warstw konstrukcyjnych jezdni na całej jej szerokości.
Opis przedmiotu zamówienia określają:
1) przedmiar robót - Załącznik nr 5 do SIWZ,
2) SST - Załącznik nr 8 do SIWZ,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane
w SST pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych nie gorszych niż określone w SST i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 1
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy Zabierzów
ul. Rynek 1
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in