Przygotuj stanowisko (PC) wykonując poniższe kroki:  1. Uzyskaj identyfikację osoby składającej podpis elektroniczny w odpowiednich placówkach.

  2. Wykonaj instalację podpisu kwalifikowanego (czytnik, oprogramowanie, karta kryptograficzna) zgodnie z instrukcją swojego dostawcy podpisu. Po dokonanej instalacji zrestartuj komputer.

  3. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest Firefox lub Google Chrome lub Microsoft Edge w wersji wpieranej przez producenta.

  4. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.

  5. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.

  6. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.

  7. Po przystąpieniu do postępowania, a przed złożeniem oferty możesz wykonać test podpisu: