Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm w ilości 5 000 t.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm w ilości 5 000 ton.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
- dostawa kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca litego bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny; wg PN-EN 13242+A1 w ilości 5 000 ton
Miejscem dostawy jest miejscowość Wędrzyn – poligon od strony miejscowości Małuszów. Ważenie kruszywa odbywać się będzie w jednostce wojskowej w miejscowości Wędrzyn. Materiał określony w § 3 ust. 1 odległość wagi od miejsca składowania kruszywa to około 15 km.
Dostawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy do Zamawiającego certyfikaty potwierdzające jakość przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

- -
Wędrzyn 69-211
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień

» Dane nabywcy

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
- -
Wędrzyn 69-211
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się