modernizacja systemu mikrofonów bezprzewodowych Shure Axient Digital

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu mikrofonów bezprzewodowych Shure Axient Digital, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ (specyfikacja techniczna) oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia mają umożliwić rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu mikrofonów bezprzewodowych Shure Axient Digital i muszą z nim współpracować w zakresie automatycznej koordynacji częstotliwości, pracy pod kontrolą systemu zarządzania częstotliwościami oraz pełnej współpracy z posiadanymi odbiornikami i nadajnikami tego systemu.
System musi oferować naturalny przekaz dźwięku poprzez zastosowanie cyfrowego toru radiowego o wysokiej rozdzielczości z pełnym pasmem przenoszonych częstotliwości akustycznych. System musi mieć możliwość szyfrowania sygnału gwarantujący prywatność konferencji i spotkań o charakterze poufnym. System musi zapewniać możliwość pracy co najmniej 20 kanałów jednocześnie w pojedynczym kanale telewizyjnym o szerokości 8 MHz oraz co najmniej 150 kanałów jednocześnie w jednym paśmie wspólnym dla wszystkich mikrofonów w zestawie, co pozwoli na efektywne wykorzystanie dostępnego spektrum radiowego. Zestaw musi mieć możliwość współpracy z profesjonalnym systemem zarządzania częstotliwościami radiowymi. System zasilania nadajników musi być oparty na akumulatorach w technologii Li-lon gwarantujący długi czas pracy na jednym ładowaniu i precyzyjny pomiar tego czasu. Ilość akumulatorów w systemie powinna być co najmniej dwukrotnie większa niż nadajników.
Zestaw musi składać się z bezprzewodowych mikrofonów ręcznych, odbiorników, systemu sieciowego zarządzania i monitorowania pracy, dystrybucji sygnałów antenowych i systemu zaawansowanego zasilania nadajników opartego na technologii akumulatorów Li-lon z ładowarkami.
Ze względu na potrzebę zapewnienia nieprzerwanej transmisji z mikrofonów bezprzewodowych podczas najbardziej wymagających i ważnych medialnie imprez, każdy nadajnik mikrofonowy musi mieć możliwość pracy na dwóch częstotliwościach jednocześnie, częstotliwości pracy muszą być automatycznie monitorowane i w przypadku wystąpienia zakłócenia radiowego automatycznie zmieniane na inne, wolne od zakłóceń bez słyszalnej przerwy w transmisji dźwięku.
System musi mieć aktualizowaną automatycznie w czasie rzeczywistym bazę kompatybilnych, wolnych od zakłóceń częstotliwości radiowych na podstawie ciągłej analizy warunków przestrzeni radiowej, możliwych do wykorzystania przez system w przypadku wystąpienia zakłóceń częstotliwości na których pracują nadajniki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Ujazdowskie 1/3
Warszawa 00-583
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt audio

» Dane nabywcy

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
Warszawa 00-583
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się