Dostawa kompletnego samolotu ultralekkiego oraz szkolenie dla nauczycieli w zakresie jego obsługi.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, konfigurację oraz instalację kompletnego samolotu ultralekkiego oraz przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie jego użytkowania, realizowaną w ramach projektu „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do wzoru umowy.
Sprzęt musi być kompletny, fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości, dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz musi posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania samolotu do rozruchu, dokonania skutecznego rozruchu i uruchomienia maszyny oraz wykazania prawidłowości działania wszystkich systemów i podzespołów zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę instrukcją.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

61-841 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się