Dostawa druków offsetowych (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw MNK w okresie październik - grudzień 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków offsetowych (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw MNK.
2. Przedmiotem zamówienia jest druk offsetowy następujących wydawnictw książkowych (wszystkie wydawnictwa wskazane poniżej mają numer ISBN):
1) Pałac Ciołka – przewodnik – wersja polska (Książka, nakład 1 000 egz.);
2) Matejko – przewodnik – wersja polska (Książka, nakład: 1 000 egz.);
3) Pałac Ciołka – przewodnik – wersja angielska (Książka, nakład: 300 egz.);
4) Matejko – przewodnik – wersja angielska (Książka, nakład: 300 egz.);
5) Rozprawy MNK tom XIII (Książka, nakład: 300 egz.);
6) Antyprzewodnik (Książka, nakład: 600 egz.).
UWAGA:
Przedstawione nakłady poszczególnych wydawnictw są maksymalnymi szacunkowymi ilościami, które maja służyć ustaleniu maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z realizacji niniejszego zamówienia, jednakże w okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości w/w zamówienia w zakresie 30% wartości tego zamówienia.
3. Szczegółowe informacje i wytyczne odnośnie druku powyższych pozycji zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Al. 3-go Maja 1
Kraków 30-062
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Muzeum Narodowe w Krakowie
Al. 3-go Maja 1
Kraków 30-062
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się