Usługa zapewnienia zespołu specjalistów IT – na 24 miesiące: 1) zapewnienie zespołu dwóch specjalistów IT – część I zamówienia, 2) zapewnienie doradztwa dla pracowników WI w zakresie architektury rozwiązań chmurowych, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez Zamawiającego usług – część II zamówienia, 3) wsparcie dla administratorów IT - część III zamówienia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia zespołu specjalistów IT – na 24 miesiące zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:
1) zapewnienie zespołu dwóch specjalistów IT- część I zamówienia - świadczenie usług wsparcia technicznego w siedzibie Głównego Urzędu Miar, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu (8:00 - 16:00), przez okres 24 miesięcy;
2) zapewnienie wsparcia dla pracowników WI – część II zamówienia:
a) w zakresie administrowania środowiskiem chmurowym Microsoft SharePoint oraz tworzenia witryn w środowisku chmurowym Microsoft SharePoint w ilości 104 dni roboczych w okresie 24 miesięcy, świadczenie usługi 1 dzień w tygodniu w siedzibie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa w godzinach pracy Urzędu (8:00 ÷ 16:00),
b) administrowania bazami danych Ms SQL i Sybase ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez Zamawiającego usług w ilości 480 godzin w okresie 24 miesięcy, świadczenie usługi zdalnie, a w przypadku konieczności dostępu do fizycznego urządzenia - w siedzibie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa;
3) wsparcie dla administratorów IT - część III zamówienia - świadczenie usług wsparcia technicznego w ilości 1440 godzin w okresie do wyczerpania limitu 1440 godzin, nie dłużej niż 24 miesiące, Zamawiający przewiduje zdalne świadczenie usługi, a w przypadku konieczności dostępu do fizycznego urządzenia - w siedzibie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

00-139 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się