Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem oraz montażem i ustawieniem w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku przy ul. Wichrowej 20 w Poznaniu oraz w budynku przy ul. Staszica 4 w Rawiczu.

Poprzez dostawę należy rozumieć dostawy mebli transportem na koszt i ryzyko wykonawcy wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem oraz montażem i ustawieniem (na koszt wykonawcy) w sposób wskazany przez Zamawiającego.
Poprzez montaż należy rozumieć należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie, rozstawienie dostarczonych mebli, wypoziomowanie poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań.
UWAGA: Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnych obiektach. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać swoje czynności w ramach zawartej umowy w sposób, który nie będzie utrudniał pracy osobom przebywającym w budynkach Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Przedmiotowe ilości mebli biurowych zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Dolna Wilda 80A
Poznań 61-501
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dolna Wilda 80A
Poznań 61-501
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się