Fabrycznie nowa aparatura medyczna: aparat USG z funkcją echokardiografii wraz z głowicami.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów ultrasonograficznych z funkcją echokardiografii najwyższej klasy w technologii całkowicie cyfrowej z głowicami w ilości wyszczególnionej w „Szczegółowym formularzu ofertowym” ich instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń dla bezpośrednich odbiorców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego, które stanową załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

02-326 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się