Przebudowa części ul. Świerkowej w Bolszewie

» Opis zapytania

Przebudowa części ul. Świerkowej w Bolszewie o długości ok 97,0 mb - etap trzeci, który należy dowiązać zgodnie z projektem do etapów już zrealizowanych. W latach 2019- 2020 wykonano: – budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D 6 do wylotu WY1 (z wylotem) oraz studnię D4 do D16 wraz z wpustami i przykanalikami, – budowę drogi o długości około 95 m (od km 0 + 97,22 do km 0 +192,00) II. Przedmiot zamówienia dla etapu III obejmuje: 1. BRANŻA SANITARNA: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Świerkowej od studni D4 (studnia istniejąca) do ul. Szkolnej oraz od studni D3 do studni D14. 2. BRANŻA DROGOWA Przebudowa części ulicy Świerkowej o długości ok. 97,0 mb (od km 0 +000,00 do km 0 +97,00)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2020 | 11:45


» Lokalizacja

84 – 200 Wejherowo


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

GMINA WEJHEROWO
Transportowa 1
84 – 200 Wejherowo
telefon: 58 677 97 01
fax: Brak
email: sekretariat@ug.wejherowo.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się