Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich – rok 2020

» Opis zapytania

Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej masy na zimno do poszczególnych RDW na terenie województwa Podkarpackiego. Dostawa musi być zgodna z Harmonogramem Dostaw ( Rozdział IV SIWZ – załącznik nr 1 ). Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności:
a) Szczegółowym Opisem Przedmiotu zamówienia
b) Istotnymi Postanowieniami Umowy
c) Harmonogramem dostaw

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawierzchnie

» Dane nabywcy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się