DOSTAWA I MONTAŻ LABORATORIUM DO PRAKTYCZNEJ NAUKI PROCESU TŁUMACZENIA NA POTRZEBY UNIWERYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem kompletnego wyposażenia laboratorium do praktycznej nauki procesu tłumaczenia ustnego do pracowni dla Filologii germańskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Uniwersytecka 17 w Kielcach - 12 stanowisk dla studentów w 5 kabinach przenośnych i jednej wbudowanej.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, montażem, uruchomieniem i konfiguracją dostarczonego wyposażenia laboratorium do praktycznej nauki procesu tłumaczenia, zapewnienie bezpłatnego serwisu technicznego w okresie objętym gwarancją oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego (minimum 3 osoby w wymiarze 8 godzin).
Oferowany przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji nie wcześniej niż 2020 rok), pełnowartościowy, niewadliwy, kompletny (bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego), wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do zainstalowania i dopuszczenia do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążony prawami osób trzecich.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 5
Kielce 25-369
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
Kielce 25-369
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się